IT i Technologie

Tłumaczenia na język rosyjski

Język rosyjski jest częścią obszernej i szeroko rozpowszechnionej rodziny języków indoeuropejskich. Zalicza się do grupy języków wschodniosłowiańskich i aktualnie jest używany przez niemal 300 milionów ludzi na świecie. Dla połowy z nich jest mową ojczystą. Język rosyjski stanowi jeden z sześciu języków Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).  Jego znajomość pozwoli łatwo i skutecznie komunikować się w Rosji, Białorusi, Łotwie, Estonii, Ukrainie, Kirgistanie, Mołdawii oraz Gruzji. Podczas gdy niemal wszystkie kraje Europy korzystają z alfabetu łacińskiego, język rosyjski, jako jeden z nielicznych posługuje się cyrylicą lub jej uproszczoną formą - grażdanką. Ta ostania jest bardziej zbliżona graficznie do alfabetu łacińskiego. Trudnością w trakcie wykonywania tłumaczeń może być fakt, że język rosyjski dzieli się na trzy grupy dialektów: południowy, północny i przejściowy. Wśród nich z kolei wyróżnia się mniejsze, lokalne dialekty.

Historia języka rosyjskiego

Język rosyjski wywodzi się z języka prasłowiańskiego, którym już 1500 lat p.n.e. posługiwały się niemal wszystkie ludy słowiańskie wschodniej i środkowej Europy. Zapoczątkowanie literatury w XI - XIV spowodowało rozwój języka rosyjskiego w różnych częściach kraju. W okresie zjednoczeniowym XVIII wieku powstała literatura ogólnokrajowa. To dzięki niej w latach nowożytnych XIX wieku doszło do ostatecznego ukształtowania się języka. Należy zauważyć, że rosyjski, podobnie jak wiele języków europejskich ulegał przez lata wielu wpływom innych języków i dialektów.  

Język rosyjski w biznesie

Znajomość języka rosyjskiego jest niezwykle pomocna firmom, które planują wprowadzić swoje usługi na rynek wschodniej Europy i Rosji. To właśnie te rejony są coraz częstszym kierunkiem nowych działalności wielu przedsiębiorstw. Biegła znajomość języka gwarantuje zatem sukces na rynku. Należy zauważyć, że ważna jest zarówno znajomość języka przez kadrę pracowniczą i dyrektorską, jak i gwarancja profesjonalnych, wysokiej jakości tłumaczeń. Poprawność przetłumaczonych dokumentów potwierdza kompetencje firmy, wysoką jakość świadczonych usług oraz buduje zaufanie wśród nowych, lokalnych klientów oraz partnerów biznesowych i podwykonawców. 

Tłumacz języka rosyjskiego

Profesjonalne tłumaczenie tekstów zarówno na język rosyjski, jak i z języka rosyjskiego na wykonuje Agencja Alingua. Współpracujemy z doświadczoną, wykwalifikowaną i profesjonalną kadrą tłumaczy, która specjalizuje się w wielu dziedzinach. Dzięki temu możemy zapewnić tłumaczenia zwykłe oraz przysięgłe. Naszą bogatą ofertę skierowaliśmy do firm ze wszystkich branży (m.in. medycznej, prawnej, technologicznej, przemysłowej, spożywczej, technicznej). Możemy przetłumaczyć umowy, licencje, certyfikaty, kontrakty oraz dokumenty, takie jak faktury, katalogi, hasła reklamowe, korespondencję, akty prawne, formularze czy sprawozdania finansowe. Nasi tłumacze dbają o poprawność językową i stylistyczną, a także o dopasowanie stylu, kontekstu i skuteczności do danego kraju, a tym samym do docelowych klientów. 

https://alingua.pl/tlumaczenia-rosyjski/

Komentarze (0)

Zostaw komentarz