Medycyna

Optometrysta w Krakowie

Nauki okulistyczne i specjalizacja okulisty znane są od czasów starożytnych. Hipokrates i jego uczniowie badali choroby oczu i szukali pierwszych metod ich leczenia. Nauka o optometrii jest znacznie młodsza. Termin optometrysta został zaproponowany przez Landolta w 1886 roku. Wcześniej w XIX wieku istniał rozdział między „wytwarzaniem” a „refrakcją” (czyli tymi, którzy produkowali okulary) optykami. Pierwsza szkoła optometrii została założona w latach 1850–1900 w Stanach Zjednoczonych.

Kim jest optometrysta?

Optometria jako nauka i odrębna specjalność jest oficjalnie uznana w Ameryce Północnej (Kanada i USA), w Ameryce Łacińskiej i niektórych krajach Karaibów, w większości krajów anglojęzycznych, w tym w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Australii, a także w Europie, w tym w Hiszpanii, Niemczech i Francji. W Azji, w tym w Malezji, Chinach, Hongkongu, Tajlandii i Tajwanie. Na Bliskim Wschodzie, w tym w Arabii Saudyjskiej, Iranie i Izraelu oraz w Rosji. Optometrysta w Krakowie ma prawo przeprowadzić badanie funkcji widzenia pacjentów korzystających z nowoczesnego okulistycznego sprzętu diagnostycznego. Wykonuje sprawdzanie ostrości wzroku, perymetrii, refraktometrii, oftalmometrii, biomikroskopii, tonometrii; zbadać widzenie obuoczne, określić rodzaj i stopień ametropii, obecność astygmatyzmu. Optometrysta może zdiagnozować główne objawy chorób narządu wzroku, a także wybrać środki korekcji wzroku, podać indywidualne zalecenia dotyczące ich opieki. Ostatecznie specjalista w tej dziedzinie może nam zapewnić natychmiastową opiekę medyczną w przypadku ostrych chorób i uszkodzeń narządu wzroku (w tym usunięcie ciał obcych z powierzchni spojówki oka);

Optyk a optometrysta

Jednakowo optyk jak optometrysta mogą wybrać okulary i soczewki kontaktowe, jednak jeśli okulista ma wiedzę z zakresu optometrii w ramach swojej specjalizacji, wówczas optometrysta specjalizuje się w wyborze narzędzi do korekcji wzroku. Zarówno okuliści, jak i optometrzy optyczni. W wielu krajach zawody „optometrysta” i „okulista” są wyraźnie rozdzielone. Idealnie, optometrysta nie tylko umie przeprowadzić komputerową diagnostykę wzroku, sprawdza stan rogówki, soczewki, naczyń i, w razie potrzeby, mierzy ciśnienie wewnątrzgałkowe. Jeśli ktoś uważa, że stare okulary nie są już dla niego odpowiednie lub po raz pierwszy dostrzega u siebie problemy ze wzrokiem, najlepiej rozpocząć od konsultacji z optykiem. Sprawdzi widzenie, postrzeganie światła i kolorów, zmierzy odległość między środkami źrenic i napisze receptę na okulary lub soczewki kontaktowe. Pomoże ci przymierzyć soczewki i wyjaśni, jak ich używać. Zauważywszy niepokojące objawy (na przykład zmętnienie soczewki lub rogówki), zaleci dalszemu badaniu pacjenta.

Dobry optometrysta w Krakowie? Zobacz więcej na https://salonsuperoptyk.pl/baza-wiedzy/optyk-a-optometrysta-krakow/mva_yrwv 

Z kolei zawód optometrysty wymaga posiadania takich cech jak zainteresowanie medycyną i technologią, umiejętność nawiązania kontaktu z pacjentem, uważność, uprzejmość i dokładność. Ponieważ technologie są stale aktualizowane, optometrysta potrzebuje gotowości do ciągłego rozwoju nowego. Optometrysta powinien mieć dobrą znajomość fizjologii i chorób narządów wzroku, fizjologii organizmu jako całości oraz praw optyki. Musi znać metody badania wzroku, wybierania okularów i soczewek kontaktowych oraz umieć używać specjalnego sprzętu.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz